اجرای نمایش مجلس شبیه خوانی جولیوس سزار به نویسندگی و کارگردنی اصغر گروسی با بازی حمیدرضا معدنکن/امیرآزادروستا/مسعود شامی برنده بهترین طرح و ایده بهترین طراحی صحنه و تقدیر ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 31 بازدید
بهمن 92
1 پست
آذر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
7 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
2 پست