صد ســــــــــــــــــــــــال تنهایی

 
نویسنده : اصغر(حمیدرضا)گروسی - ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
 

او فکر می کرد اگر کشتی بسازد

طوفان خواهد شد

من فکر می کنم اگر عصایی داشتم

موسی می شدم

ما دست هایمان را می کاریم و

با ورهایمان را می درویم

ولی

خدا دروغ گفته بود و جهنمی شد

 

*********

 

ما از نسل رسولانی هستیم

که در قرنطینه کتاب آوردند

در قرنطینه عاشق شدند

ودر قرنطینه نیز مردند

حالا اگر دوباره به خواب ببینی

که هفت گاو لاغر هفت گاو چاق را بلعیده اند

هیچ اتفاقی نمی افتد

کفشهایت را در بیاور

اینجا طور نیست

و موسی نیز سالها قبل مرده است