صد ســــــــــــــــــــــــال تنهایی

 
نویسنده : اصغر(حمیدرضا)گروسی - ساعت ٢:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الو

من نیستم

بعدا تماس بگیرید

من مُردم

مُردم

مُرد

مُردارمان به چه کار شما می آید؟

الو

الو

بوق ممتد

از خودت بگو

از ساعاتی قبل که هنوز زنده بودی

از گنجشک

بگو

نترس

من سالهاست اشغالم

الو........