صد ســــــــــــــــــــــــال تنهایی

 
نویسنده : اصغر(حمیدرضا)گروسی - ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
 

دیدی آسمونُ قاپ زدنُ

تِر زدن به خیال

شاعرانیگیمون

حالا تو هی قافیه سر هم کن که:

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

زِهر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست


 
 
 
نویسنده : اصغر(حمیدرضا)گروسی - ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
 

ما فقط بلدیم

عرق سگی و یه نفس سَر بکشیمُ

ته اِش عاروق بزنیم

به سلوک

سگ مصّب آریاییمون